Oferta

Toczenie elementów metalowych i frezowanie

Firma SKRAWTEX oferuje toczenie elementów metalowych i frezowanie. Wykonujemy kompletne detale i części, realizujemy konkretne, zlecone czynności przygotowując elementy do dalszej obróbki. Wykorzystujemy obrabiarki dostarczane przez znakomitego, znanego na całym świecie producenta, firmę DMG. Używane przez nas maszyny są wyposażone w 12 pozycyjnych głowic oraz 6 napędzanych narządów. Dzięki pozostającemu w naszej dyspozycji sprzętowi jesteśmy w stanie toczyć detale, których średnica wynosi do 200 mm.

SKRAWTEX poza toczeniem elementów metalowych i ich frezowaniem podejmuje się również ulepszania metali za pomocą obróbki cieplnej. Na życzenie naszych Klientów wykonujemy ponadto różnego rodzaju powłoki zewnętrzne na wytwarzanych przez nas detalach. Oferujemy m.in. wykonywanie powłok galwanicznych. Dysponujemy również możliwością wykonania malowania proszkowego poszczególnych elementów i podzespołów.

Toczenie metali

Toczenie metali umożliwia uzyskanie wszystkich elementów metalowych, których kształt odpowiada dowolnie złożonej bryle obrotowej. Na tokarce można wykonywać każdego rodzaju walce, elementy stożkowe, kuliste, jak również powstałe z obrotu krzywej o dowolnie skomplikowanej geometrii. Często wytwarzanymi przez toczenie metali są różnego rodzaju wały, ślimaki lub kołnierze. Toczenie jest też pierwszym etapem w produkcji różnych elementów, m.in. kół zębatych.

Wykorzystując proces toczenia metali, można również wykonywać różnego rodzaju gwinty wewnętrzne oraz zewnętrzne. Tokarkę można również wykorzystywać do wiercenia otworów w obrabianym materiale. Toczenie metali umożliwia także obróbkę czołową elementu i nadanie jej dowolnego kształtu – od płaskiej, przez stożkową, aż po różnego rodzaju krzywizny czy kule. Dzięki tokarkom jest możliwa obróbka zewnętrznej i wewnętrznej części wytwarzanego elementu. Dzięki temu można toczyć i wytaczać detale o cienkich ściankach albo np. ich zmiennej grubości wzdłuż całego lub części elementu.

Toczenie CNC

Toczenie CNC daje możliwość zarówno łatwego i niezwykle precyzyjnego wykonywania pojedynczych elementów, jak i całych serii powtarzalnych detali. Zaletą stosowania maszyn CNC do toczenia elementów metalowych jest dużo większa prędkość obróbki, całkowita zgodność uzyskiwanych produktów z wprowadzonym do urządzenia programem oraz wyeliminowanie ryzyka błędów operatora. Tokarki CNC korzystają ze specjalnych głowic narzędziowych, które pozwalają na błyskawiczną zmianę rodzaju używanego narzędzia, a zarazem rodzaju wykonywanego zadania, np. z noża prostego na kształtowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu głowica o odpowiednio przygotowanych narzędziach daje możliwość wykonania całej obróbki w jednym cyklu pracy bez koniczności przezbrajania maszyny.

Korzyści z toczenia CNC

Korzyści z toczenia CNC ujawniają się najpełniej przy pracy nad bardzo skomplikowanymi elementami oraz przy produkcji większej liczby identycznych detali. W pierwszym przypadku program do wspomagania produkcji ułatwia rozplanowanie czynności, określa kolejność użycia poszczególnych noży tokarskich i dokładnie ustala ich ścieżkę. Oznacza to bardzo dużą oszczędność czasu w porównaniu z wykonywaniem tych samych zadań w sposób tradycyjny. W przypadku produkcji seryjnej urządzenie, korzystając z raz opracowanych i wprowadzonych danych, samodzielnie przeprowadza kolejne cykle pracy.

Frezowanie CNC

Frezowanie CNC daje możliwość obróbki detali za pomocą cyfrowego sterowania doborem i sposobem przemieszczania frezów. Dzięki frezowaniu CNC obrabiane elementy mogą zyskać praktycznie dowolny kształt. Frezy mogą służyć zarówno do obróbki czołowej, jak i walcowej, tj. przy użyciu samej końcówki frezu lub jego bocznej powierzchni. Frezowanie czołowe jest najczęściej używane przy operacjach przeprowadzanych na płaszczyznach elementów, np. przy żłobieniu zwykłych rowków czy też bardziej skomplikowanych kształtów o dowolnej powierzchni i głębokości. Obróbka walcowa często ma za zadanie wyprofilować odpowiednio powierzchnię, np. nadając jej odpowiednie skosy.

Zalety frezowania CNC

Zalety frezowania CNC są bardzo podobne jak przy innych metodach obróbki sterowanej cyfrowo. Urządzenia CNC dają oszczędność czasu, ograniczają straty materiałowe oraz znacząco ułatwiają pracę ze złożonymi projektami i produkcję seryjną. Poza możliwością precyzyjnego opracowania czasów i zakresów użycia poszczególnych narzędzi oraz dokładnego sposobu ich poruszania się podczas obróbki największą korzyścią ze stosowania frezarek CNC jest możliwość korzystania ze zautomatyzowanego magazynu narzędzi. Podobnie jak w przypadku tokarek CNC również frezarki CNC korzystają z możliwości bardzo szybkiej zmiany używanego narzędzia. Magazyny narzędzi frezarki mogą przechowywać dużą ilość frezów różnego rodzaju i podczas obróbki płynnie je zmieniać.

3 1